Skip to main content

Privacy statement

Bij het invullen van een van de formulieren via de website Cleanartz.nl worden uw persoonsgegevens intern verwerkt en bewaard. Cleanartz respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die Cleanartz verwerkt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In dit privacy statement informeer ik u over welke persoonsgegevens Cleanartz verwerkt, waarvoor ik uw persoonsgegevens gebruik, hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar, over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die die Cleanartz verwerkt
Cleanartz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Cleanartz verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Gebruik van uw persoonsgegevens

Cleanartz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Cleanartz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Ontvangers van persoonsgegevens
Cleanartz maakt van zijn dienstverlening gebruik van andere partijen die onder mijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld een ICT bedrijf die de veiligheid van het netwerk en PC onderhoud). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen ik uw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij Cleanartz.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cleanartz neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er persoon tussen zit.

Cleanartz gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Plan en Was; noodzakelijk het inplannen van de werkzaamheden. Dit programma draait op de server van de leverancier van Plan en Was.
MoneyMonk; facturatie en boekhouding.

Functionele cookies
Cleanartz kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u www.cleanartz bezoekt.
Ik gebruik cookies om onze kennis over het gebruik van mijn website te verbeteren, en om in te zien in welke mate mijn website gebruikt wordt. Het soort informatie dat ik verzamel met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. Ik verzamel informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek, en welke pagina’s u bezocht. Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren.

U kunt mijn cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen. Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet werken.

Bewaren persoonsgegevens
Cleanartz bewaart persoonsgegevens zolang ik deze nodig heb voor het doel waarvoor ik gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Uw rechten
U hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming. Hieronder leg ik uit wat dit inhoudt.

Inzage
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Cleanartz van u heeft en informatie waarvoor Cleanartz die persoonsgegevens gebruikt. Het recht op inzage is door Cleanartz al op een veilige manier geregeld. Het kan zijn dat u  daarnaast nog andere informatie wilt hebben. U kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit recht is door Cleanartz gewaarborgd.

Gegevenswissing
U kunt Cleanartz vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn gezien de werkzaamheden beëindigen;
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat Cleanartz dit moeten doen.

Toestemming
Als Cleanartz alleen met u toestemming uw persoonsgegevens gebruikt dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Beveiliging persoonsgegevens
Uw privacy is belangrijk voor Cleanartz. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Contactinformatie

Cleanartz
4891 AK Rijsbergen

E-mailadres: info@cleanartz.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De laatste versie kun u vinden op mijn website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-03-2023.